ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τους μήνες Ιούλιο και Άυγουστο το σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη απο τις 08:00 - !4:00 .

Είδος: 
Νέα