ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ώρες λειτουργίας Σχολείου
1η ώρα
8:20 - 9:05
Διάλειμμα
2η ώρα
9:10 - 9:55
Διάλειμμα
3η ώρα
10:05 - 10:50
Διάλειμμα
4η ώρα
11:00 - 11:45
Διάλειμμα
5η ώρα
11:55 - 12:40
Διάλειμμα
6η ώρα
12:45 - 13:25
Διάλειμμα
7η ώρα
13:30 -14:10