Προβλημα υποδομων

Προστέθηκε από ΕΠΤΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ Συνάντηση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου Τα προβλήματα υποδομών, τα οποία έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στην εκπαιδευτική διαδικασία, συζήτησαν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου Κατερίνης, το Σάββατο το απόγευμα στο συνεδριακό Κέντρο της πόλης μας. Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση των αρμοδίων αλλά και της τοπικής κοινωνίας για το σημαντικό και χρόνιο πρόβλημα στέγασης των σχολείων, το οποίο δεν επιτρέπει την πλήρη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου και την ανάπτυξη σχολικής ζωής με τον τρόπο που γίνεται σε όλα τα σχολεία της χώρας. Το πρόβλημα έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο από την προηγούμενη σχολική χρονιά, οπότε αποφασίστηκε να μη γίνεται χρήση χώρων στο υπόγειο του σχολικού κτιρίου για διδασκαλία, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, καθώς κρίθηκε ακατάλληλο και ότι δεν πληροί της προδιαγραφές ασφαλείας. Σύμφωνα με το υπόμνημα που έδωσαν στη δημοσιότητα τα συμβούλια των δύο συλλόγων, τα δυο σχολεία (3ο Γυμνάσιο-3ο ΓΕΛ) λειτουργούν από το σχολικό έτος 1993-1994 σε τριώροφο κτίριο που κατασκευάστηκε στην περίοδο 1989-1994, στην επέκταση του σχεδίου πόλης (οδός Μιλήτου 1), βόρεια της οδού Ν. Πλαστήρα και δυτικά του επαρχιακού δρόμου Κατερίνης-Αγιάννη. Το κτίριο σχεδιάστηκε για να στεγάσει ένα σχολείο (7ο Γυμνάσιο), ωστόσο στην πορεία και ενώ ολοκληρώνονταν η κατασκευή του, αποφασίστηκε να στεγαστούν σε αυτό ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και δυο ορόφους με αίθουσες και βοηθητικούς χώρους και υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Από την αρχή της εγκατάστασης των δυο σχολείων ήταν φανερή η έλλειψη λειτουργικών χώρων, ιδιαίτερα για μεγάλες συγκεντρώσεις μαθητών, περισσότερων του ενός τμήματος. Μέχρι το σχολικό έτος 2009-2010 οι ανάγκες αυτές καλύπτονταν, μερικώς και με πλημμελή τρόπο, με χρήση χώρων του υπογείου που ωστόσο οι προδιαγραφές του είναι για να χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Κατά καιρούς έχουν λειτουργήσει στο υπόγειο εργαστήρια τεχνολογίας και φυσικής-χημείας, χώρος εκδηλώσεων και χώρος γυμναστικής. Το 2009 μετά από παραστάσεις και καταγγελίες του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου στις αρμόδιες αρχές αλλά και υπηρεσίες, όπως η Πυροσβεστική και η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκδόθηκαν αποφάσεις που έκριναν το χώρο του υπογείου ακατάλληλο για διδακτική χρήση και συγκέντρωση μαθητών. Οι σύλλογοι καθηγητών και των δυο σχολείων αποφάσισαν να μη χρησιμοποιούν το χώρο του υπογείου για καμία σχολική χρήση παρά μόνο ως αποθήκη. Την ίδια σχολική χρονιά, οι αυξημένες ανάγκες στέγασης οδήγησαν στην απόφαση να τοποθετηθούν έξι προκατασκευασμένες αίθουσες σε χώρο παρακείμενο του σχολικού κτιρίου. Παρά την επείγουσα ανάγκη, η τοποθέτηση των αιθουσών αυτών δεν ολοκληρώθηκε στη διάρκεια του διδακτικού έτους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν ακόμη και τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών ως αίθουσες διδασκαλίας. Με την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους παραδόθηκαν οι προκατασκευασμένες αίθουσες οι οποίες μπορούν να δεχθούν 18-20 μαθητές η κάθε μια. Η λειτουργία των αιθουσών αυτών ανακούφισε σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα έλλειψης αιθουσών και απελευθέρωσε τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Ωστόσο, δεν έλυσε το κύριο πρόβλημα που είναι η παντελής έλλειψη μεγάλων χώρων για εκδηλώσεις, γυμναστική και άλλες δραστηριότητες, καθώς και χώρων για εργαστήρια και βιβλιοθήκες.  Οι ελλείψεις σε λειτουργικούς χώρους είναι γνωστές στις αρμόδιες αρχές από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σχολικού κτιρίου, μετά από αναφορές και άλλες ενέργειες τις οποίες έχουν κάνει οι διευθυντές των σχολείων. Όπως φαίνεται σε σχετικό έγγραφο που επισυνάπτουμε, το 2002 με απόφαση του νομάρχη Πιερίας, εντάχθηκε σε πρόγραμμα έργων η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε οικόπεδο (Ο.Τ. 213β) παρακείμενο του οικοπέδου του σχολείου, το οποίο διατέθηκε από το δήμο Κατερίνης και εγκρίθηκε το χρηματικό ποσό των 88.040 ευρώ για το σκοπό αυτό. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο το έργο αυτό ουδέποτε κατασκευάστηκε τα επόμενα χρόνια, αναφέρεται κατά καιρούς στον τοπικό τύπο η πρόθεση να κατασκευαστεί στο χώρο αυτό κλειστό γυμναστήριο. Παρά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς και τους σχεδιασμούς, το σχολικό συγκρότημα, ένα από τα μεγαλύτερα της πόλης και του νομού, με δύναμη που ξεπερνά τους 700 μαθητές και σε μια περιοχή που αναπτύσσεται και προσελκύει νέους κατοίκους, παραμένει με μια κτιριακή υποδομή που αδυνατεί να καλύψει επαρκώς τις διδακτικές και παιδαγωγικές ανάγκες. Οι σημερινές ανάγκες των σχολείων Ιεραρχώντας τις ελλείψεις που υπάρχουν, παραθέτουμε τις ανάγκες σε απαιτούμενους επιπλέον λειτουργικούς χώρους για τα δυο σχολεία ως εξής: -Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην οποία να είναι δυνατό να συγκεντρωθούν με άνεση το σύνολο των μαθητών κάθε σχολείου (τουλάχιστον 350 μαθητές). -Κλειστό γυμναστήριο με αποδυτήρια και άλλους βοηθητικούς χώρους. -. -Κατάλληλους χώρους για τη στέγαση βιβλιοθηκών, μία για κάθε σχολείο. Τα σχολεία διαθέτουν σημαντικές συλλογές βιβλίων, οι οποίες δεν αξιοποιούνται όσο θα ήταν δυνατό χωρίς οργανωμένες βιβλιοθήκες. -Ένα χώρο για εργαστήριο τεχνολογίας του Γυμνασίου -Ένα χώρο ως αίθουσα καλλιτεχνικών για το Γυμνάσιο. -Εκτιμούμε, με βάση τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες ότι απαιτούνται επιπλέον έξι αίθουσες διδασκαλίας με κανονικές διαστάσεις σε αντικατάσταση χώρων με μικρές διαστάσεις που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ένα κανονικό σχολικό τμήμα. Οι προτάσεις των συλλόγων Όπως υποστηρίζουν οι γονείς των μαθητών, για να μπορούν τα σχολεία να επιτελούν αποτελεσματικά το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο απαιτείται συμπλήρωση της κτιριακής υποδομής του συγκροτήματος με τους παραπάνω χώρους. Ιδιαίτερα μετά τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, του Γενικού Λυκείου που άρχισε να εφαρμόζεται και του Γυμνασίου που σχεδιάζεται και τα οποία δίνουν έμφαση σε ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές πρακτικές, η συμπλήρωση αυτή είναι παντελώς απαραίτητη. Σε σχετικές συζητήσεις σε αρμόδια όργανα, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι στο υπάρχον κτίριο είναι δυνατόν να προκύψουν λειτουργικοί χώροι (αίθουσες) με μείωση της δύναμης των σχολείων, λόγω της ίδρυσης νέων Λυκείων αλλά και αλλαγή της κατανομής των μαθητών στα Γυμνάσια. Η εκτίμησή μας είναι ότι η εξασφάλιση των παραπάνω χώρων ή ορισμένων από αυτούς, δεν μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε αναδιάταξη των χρήσεων στο υπάρχον σχολικό κτίριο, ακόμη κι αν αλλάξει η κατανομή των μαθητών. Η όποια μείωση της δύναμης αντισταθμίζεται από την προσέλευση νέων μαθητών λόγω της ανάπτυξης της περιοχής, αλλά επιπλέον, το υπάρχον κτίριο δεν διαθέτει λειτουργικούς χώρους με ικανοποιητικές διαστάσεις για τις ανάγκες που περιγράφτηκαν. Τα Σχολικά Συμβούλια των δυο σχολείων που η λειτουργία και η σύνθεσή τους καθορίζονται με τους νόμους 1566/85 και 2621/98, συνεδρίασαν στις 21 Οκτωβρίου 2011 και μεταξύ άλλων ασχολήθηκαν με το παραπάνω στεγαστικό πρόβλημα των δυο σχολείων. Οι αποφάσεις που έλαβαν τα δυο συμβούλια μπορούν να συνοψιστούν στην παρακάτω πρόταση: Είναι άμεση ανάγκη να ανεγερθεί επειγόντως συμπληρωματικό κτίριο που να στεγάσει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες των δυο σχολείων, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στο υπάρχον κτίριο. Μια εφικτή λύση είναι να κατασκευαστεί στο παρακείμενο οικόπεδο που αναφέρθηκε παραπάνω (Ο.Τ. 213β) και το οποίο παραμένει διαθέσιμο. Το είδος και η μορφή του συμπληρωματικού κτιρίου είναι τεχνικό θέμα και αντικείμενο μελέτης ειδικών για το οποίο θα πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές. Από την πλευρά μας θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να επισημάνουμε τον επείγοντα χαρακτήρα της εξεύρεσης λύσης για το χρονίζον αυτό πρόβλημα του συγκροτήματος που έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο καθώς καμιά εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία που απευθύνεται σε μαθητές περισσότερους του ενός τμήματος δεν μπορεί να διεξαχθεί σε αξιοπρεπείς συνθήκες.