ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Γιαλαμά Κωνσταντία ΠΕ02, Διευθύντρια

 

Δαλαμήτρα Ευανθία ΠΕ20, Υποδιευθύντρια

 

Παπαδοπούλου Βασιλική ΠΕ02, Υποδιευθύντρια