ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Κωνσταντίνου Αθανάσιος  ΠΕ17.01, Διευθυντής

 

Δαλαμήτρα Ευανθία ΠΕ20, Υποδιευθύντρια

 

Περσίδου Αννα ΠΕ06, Υποδιευθύντρια