ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2351029864 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2351045571 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ

2351045576 ΓΡ.ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

FAX 2351045573

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΩΝΙΑ ΜΙΛΗΤΟΥ ΚΑΙ Α ΠΑΡ ΜΙΛΗΤΟΥ

 MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

mail@3gym-kater.pie.sch.gr