Λιγα λογια για το site

Λίγα λόγια για το site

Στην προσπάθεια μας να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του Σχολείου μας, με στόχο την ουσιαστικότερη προσέγγιση Συλλόγου Εκπαιδευτικών, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και μαθητών, οργανώσαμε αυτόν τον δικτυακό τόπο, ως σημείο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών αλλά και προβολής του έργου των μαθητών και καθηγητών μας.

Η ενημέρωσή σας σχετικά με τις ώρες επισκέψεων στους εκπαιδευτικούς, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη Νομοθεσία τη σχετική με τη λειτουργία του Σχολείου είναι άμεση, ενώ η πρόσβαση σας σε θέματα που αφορούν στις σχέσεις Γονέων, Καθηγητών και Εφήβων μέσα από χρήσιμους συνδέσμους που υπάρχουν θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν.

Ενδιαφέροντα άρθρα για την εκπαίδευση, πολιτισμό, αγωγή υγείας, περιβάλλον  μπορούν να διαβάσουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

                                                                                                                                                                                  Καλή πλοήγηση