Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Οι σχολικοί χώροι του 3ου Γυμνάσιου Κατερίνης βρίσκονται στο ίδιο κτήριο με αυτούς του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης, λόγω συστέγασης, ενώ, κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (08:10 – 14:00), χρησιμοποιούνται -από κοινού με το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης - το εργαστήριο Η/Υ, οι κοινόχρηστοι χώροι και το προαύλιο.

Το κτήριο (Ισόγειο και δύο όροφοι) κατασκευάστηκε το έτος 1995 με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι υπάρχοντες σχολικοί χώροι κρίνονται ανεπαρκείς για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας, που το σχολείο είχε στη διάθεσή του για τη λειτουργία των δέκα έξι (16) τμημάτων, με συνολικό αριθμό μαθητών/τριών 377 (Α΄Τάξη 148, Β΄Τάξη 120 και Γ΄Τάξη 109), ήταν δέκα πέντε (12 αίθουσες στο κεντρικό κτήριο και τρεις προκατασκευασμένες). Η μία αίθουσα παραχωρήθηκε από το 3ο ΓΕΛ, λόγω μείωσης του μαθητικού δυναμικού του. Το μέγεθος των αιθουσών στο κεντρικό κτήριο θεωρείται επαρκές, ενώ των προκατασκευασμένων ανεπαρκές.

Οι βοηθητικοί χώροι του σχολείου (θυρωρείο, αποθήκη, τουαλέτες) καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών, όμως, ειδικά οι τουαλέτες, ως προς το κριτήριο της λειτουργικότητάς τους, θεωρούνται ανεπαρκείς (στο ισόγειο βρίσκονται οι τουαλέτες του 3ου ΓΕΛ και του 3 ου Γυμνασίου). Ο εξωτερικός αύλειος χώρος, ο οποίος στο σύνολό του αποτελείται από γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, είναι επαρκής για τον αριθμό των μαθητών/τριών του σχολείου, μόνο με την προϋπόθεση ότι τα διαλείμματα μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων θα πραγματοποιούνται σε διαφορετικό χρόνο.

Οι αίθουσες διδασκαλίας του κεντρικού κτηρίου, έχουν κατάλληλη θερμοκρασία και φωτισμό, και πληρούν ικανοποιητικά τις συνθήκες καταλληλότητας για τη διδασκαλία των διαφόρων  μαθημάτων.

Πρόβλημα λειτουργικότητας παρουσιάζει η θέση του κυλικείου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο κεντρικό κτήριο του σχολικού συγκροτήματος και επί της κεντρικής εισόδου του.

Σε σχέση με το κριτήριο ασφάλειας των κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, η κατάσταση του σχολείου παρουσιάζει καλή εικόνα. Επιπρόσθετα, στο σχολείο υφίστανται  υποδομές για άτομα με κινητικά  προβλήματα (ασανσέρ, ράμπες, κ.ά.).

Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου δεν επαρκούν σε ικανοποιητικό βαθμό για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες           διδακτικές ανάγκες και ειδικά για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία για μαθητές/τριες που αδυνατούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία τα μαθήματα.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός σε όργανα και υλικά εργαστηρίου φυσικής- χημείας, καθώς και σε Η/Υ στο εργαστήριο Η/Υ κρίνεται ικανοποιητικός.

Το σχολικό συγκρότημα δε διαθέτει κλειστό γυμναστήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για δραστηριότητες και Εθνικές γιορτές, με συνέπεια, κατά τις βροχερές ημέρες, το μάθημα της φυσικής αγωγής να γίνεται στις αίθουσες, ενώ οι εκδηλώσεις στους διαδρόμους του σχολείου. Επιπρόσθετα, στη σχολική μονάδα δε λειτούργησε Τάξη Υποδοχής ή Τμήμα Ένταξης, λόγω έλλειψης χώρων, ενώ προσφέρθηκε παράλληλη στήριξη.

Οι ανάγκες του σχολείου αναφορικά με παιδαγωγικά ζητήματα, που ανέκυψαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με την πολύτιμη αρωγή και της αρμόδιας συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου- παιδαγωγικής ευθύνης κ.

Αναστασιάδου Αλεξάνδρας, κλάδου ΠΕ06, (αγγλικής φιλολογίας).

Αναφορικά με τη στελέχωση του Σχολείου για την κάλυψη των διδακτικών και εξωδιδακτικών απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη, αποτυπώνεται μια πολύ καλή εικόνα. Η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των διδασκόντων/σκουσών εκπαιδευτικών, κρίνεται ως πολύ καλή και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών. Σημειωτέον ότι κατά το Σχολικό Έτος 2020-21 δεν πραγματοποιήθηκαν Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις, απεναντίας πραγματοποιήθηκαν αξιόλογες δράσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα, και το σχολείο συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus.

Λόγω της πανδημίας και της πολύμηνης αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας δεν κατέστη εφικτή η δυνατότητα συναντήσεων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εκπαιδευτικών για τα ανακύπτοντα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ μαθητικού δυναμικού και εκπαιδευτικών για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η πολύ καλή εικόνα της στελέχωσης του σχολείου διαφαίνεται στην κάλυψη των διδακτικών απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών και στην πραγματοποίηση δράσεων παιδαγωγικού χαρακτήρα, και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Έλλειψη βασικών κτιριακών υποδομών (Αίθουσες διδασκαλίας, κλειστό γυμναστήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ανάγκη υλοποίησης Ενδοσχολικών Επιμορφώσεων, και έλλειψη απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας.

Αδυναμία ανταπόκρισης της σχολικής μονάδας στην κάλυψη αναγκών τεχνολογικού εξοπλισμού των μαθητών/τριών, που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, να συμμετέχουν απρόσκοπτα στην τηλεκπαίδευση.

 

Είδος: 
Νέα
Μαθητές
Καθηγητές
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Έντυπα
Αρχείο: 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες καλή σχολική χρονιά!
 
Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή του αγιασμού για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 στις 9:30.
 
Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στο σχολείο -τηρώντας τις οδηγίες τις ΚΥΑ για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-στις 9:00 και θα παραμείνουν μέχρι τις 11:30, για να γίνει η διανομή των σχολικών βιβλίων και του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων.
 
Ο Δντής
Α.Κωνσταντίνου
Είδος: 
Νέα
Μαθητές
Καθηγητές
Σύλλογος Διδασκόντων
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021 – 2022.».

Από τις 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως τις 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 θα μπορούν όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν,  σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση, σύμφωνα με εκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Για τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθη-τών/τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020 –2021.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την  εγκύκλιο του Υπουργείου ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο εδώ.

Είδος: 
Νέα
Μαθητές
Τάξη Γ
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (self-testing)

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: α) Οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθανάσιοs Κωνσταντίνου

Είδος: 
Νέα
Μαθητές
Καθηγητές
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Εκδηλώσεις, για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου

Αγαπητοί γονείς -κηδεμόνες και μαθητές

σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τις εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, δεν θα γίνουν  μαθήματα αλλά εκδηλώσεις που θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.

Στο σχολείο μας θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις-παρουσιάσεις τις δύο (2) πρώτες διδακτικές ώρες ανά τμήμα, διαδικτυακά, με τον αντίστοιχο καθηγητή , σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σας ευχαριστούμε

3ο Γυμνάσιο Κατερίνης

 

Είδος: 
Νέα
Μαθητές

Ξέχασα το όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης ή δε γνωρίζω αν έχω λογαριασμό στο ΠΣΔ

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

Μόνο αν πράγματι τον ξεχάσατε!

Προσοχή!: Αν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης,μήν προχωρείτε σε ανάκτηση του. Η ανάκτηση δεν θα διορθώσει το πρόβλημα εισόδου σε κάποια υπηρεσία.
Μπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του κωδικού σας στην κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης:
Δοκιμή του Κωδικού Πρόσβασης

Για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο sch.gr, ή το e-mail σας.
Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφόσον έχετε ορίσει στον λογαριασμό σας το κινητό τηλέφωνο σας ή το e-mail ανάκτησης κωδικού.

https://register.sch.gr/password/reset_password/

Είδος: 
Νέα
Μαθητές

Σελίδες